Kredyt na rozwój firmy

Kredyt na rozwój firmy to najczęściej finansowanie inwestycji lub środki obrotowe. Sposobów na sfinansowanie inwestycji gdzie nabywamy środki trwale jest kilka. Są to kredyty celowe, hipoteczne, leasing. W zależności od rodzaju inwestycji można do jej sfinansowania użyć kilku różnych sposobów pozyskania środków.

W zależności od posiadanych już zabezpieczeń lub kontraktów zaproponujmy strukturę finansowania tak by 100% inwestycji było bezpieczne. Rodzaj inwestycji i czas na jej przeprowadzenie pozwala na skorzystanie z kredytów bankowych lub poza bankowego finansowania z instytucji lub od aniołów biznesu.

Formularz kontaktowy

    Start Oferta Realizacje Adres 📞Kontakt